Jaana Mikkonen

Toimitusjohtaja, LCAF Certified Coach®, Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja, hyvinvointivalmentaja, personal trainer. Lisäksi opintoja hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT).

Jaanalla on kokemusta valmennustyöstä yli 10 vuoden ajalta. Jaanaa on kehuttu tunnelman luojana, rohkeana ja inspiroivana ja toisaalta myös vakuuttavana ja rauhaa ympärilleen tuovana valmentajana ja puhujana.

Jaanan vahvuus valmentajana on vuorovaikutus yleisön kanssa. Jaana ottaa haltuun niin pienet kuin isommatkin lavat ja ryhmät.

Jaana yhdistää valmennuksissaan mm. ratkaisukeskeisyyttä, rakentavaa vuorovaikutusta, luovia menetelmiä ja improvisaatiota.

Jaana on myös rautainen tapahtuma-alan ammattilainen 15 vuoden kokemuksella. Tapahtumajärjestäjänä sekä pienet yksityiskohdat että isommat kokonaisuudet pysyvät Jaanan hyppysissä hyvällä energialla. Ideoita Jaanalta löytyy ehtymättömästi, ja hänen ohjauksessaan saatatkin löytää itsesi kokeilemasta jotain aivan uutta.

Hermanni Harju

Kauppatieteiden maisteri, johtamisen ja vuorovaikutuksen valmentaja, johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja, DiSC-kouluttaja

Hermannilla on yli kymmenen vuoden kokemus johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisestä. Hänen työuralleen on mahtunut useita erilaisia rooleja. Hän on toiminut mm. muutosvalmentajana, esihenkilönä ja johtajuuden kehittäjänä sekä yritysmaailmasta poikkeavissa tehtävissä rauhanturvaajana. Hermannin näkemyksien taustalla yhdistyvät rikkaat käytännön kokemukset johtamistyöstä sekä kattava teorian tutkiminen.

Hermannin valmennusten teemoja ovat mm. valmentava johtaminen, palautetaidot, vaatiminen ja puuttuminen, muutosjohtaminen sekä itsensä johtaminen ja yhteisöohjautuvuus.

Valmentajana ja kouluttajana Hermanni innostaa ihmiset osallistumaan ja oivaltamaan. Esiintyjänä hänen on todettu olevan erittäin selkeä ja sopivan jämäkkä, unohtamatta hyvin ajoitettua huumoria. Hermannille ominaiset ydinvahvuudet, kuten rauhallisuus, kuuntelu ja taito kysyä oivalluttavia kysymyksiä, tuovat keskustelukumppaneille merkittävää lisäarvoa niin valmennuksissa kuin työnohjauksissakin.

Virpi Haavisto

Yhteiskuntatieteiden maisteri, valmentaja ja fasilitoija

Virpin tausta on IT-alalla, jossa hän on 20 vuoden ajan toiminut lukuisissa rooleissa. IT-palvelupäällikön tehtävien syvintä ydintä oli ihmisten kanssa työskentely asiakassuhteiden vaalimisessa ja vahvistamisessa. Palveluasiantuntijana Virpi tottui ratkomaan teknisiä ongelmia, informaatikkona hän puolestaan jakoi asiantuntemustaan ja koulutti muita tiedonhaun taitoihin. 

Virpillä on tukeva tausta osaamisen tunnistamisen ja esiintuomisen valmennuksessa, ja hän on vaikuttanut Piilo-osaajat ry:ssä useiden vuosien ajan. Syvä ymmärrys hiljaisen tiedon jakamisesta, psykologisesta turvallisuudesta ja ajattelun kehittämisestä ovat arvokas apu silloin, kun yrityksissä käydään läpi muutoksia. 

Virpi haluaa toimia myös lempeänä, lämminhenkisenä ohjaajana oman rohkeuden kasvattamisessa. Rohkeutta tarvitaan, jotta asiat voivat muuttua.

Kaisa Loponen

Sosionomi YAMK (johtaminen ja kehittäminen), LCF Life Coach ratkaisukeskeinen valmentaja, lähihoitaja (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö). Lisäksi opintoja kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja psykologian puolelta.

Työkykyisen työelämän edistäjä -ei pelkkää korkokenkäkonsultointia, vaan vahvasti arkeen kytkettyä työkykytyötä, ratkaisuja ja keinoja.

Kaisa on lähes kaksi vuosikymmentä vuotta työskennellyt erilaisissa ohjaus- ja valmennustehtävissä niin yksilöiden kuin ryhmienkin parissa. Kohderyhmänä ovat olleet sekä nuoret että aikuiset, ja toimintaympäristöt ovat vaihdelleet aina erikoissairaanhoidosta järjestötyöhön ja julkishallinnon palvelukseen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana hän on toiminut työelämän kehittämistehtävissä hyvinvointi- ja työkykyteemojen äärellä asiantuntijarooleissa.

Kaisa peräänkuuluttaa ihmisen kokoista työelämää, jossa jokaisella on oikeus voida hyvin. Työkyvystä huolehtiminen kuuluu kaikille osapuolille, ja Kaisa pyrkii työllään lisäämään työkykyisen työelämän kehittymistä tarjoten koulutusta, valmennusta ja konsultointia työelämän tarpeisiin. Kaisa haastaa uudenajan työkykyajatteluun, jossa uskalletaan etsiä luovia ja uusia tapoja taklata työkykyhaasteita.

Kaisa sairastui vakavasti vuonna 2022 menettäen hetkellisesti oman työkykynsä. Tänä päivänä elämä sydänsairauden kanssa vaatii omasta työkykyisyydestä entistä parempaa huolehtimista, joten Kaisa puhuu työkykyteemoista myös vahvasti kokemusasiantuntijan äänellä. 

Saana Valli

Työn ja hyvinvoinnin maisteri, Teologian kandidaatti, LCF Life Coach

Välittäminen, uusien näkökulmien löytäminen ja ilo kuvastavat Saanaa hyvin. Valmennuksissa Saana tekee kaikkensa, että saavutatte haluamanne lopputuloksen. Saanalla on aito palo ja halu auttaa ja saavuttaa kanssanne yhdessä asetetut tavoitteet, ja se näkyy valmennuksissa.

Saana on opiskellut mm. uskontotiedettä ja sosiaalipsykologiaa, joten erilaisten ihmisten kohtaaminen, käyttäytymisen ja toiminnan syyt, ryhmän vaikutus yksilöön sekä erilaisten kulttuuritaustojen tuntemus ovat teologian kandidaatin tutkinnon myötä Saanan osaamisalueita.

Saana on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja opiskelee parhaillaan sosiaalityöntekijäksi. Saanan opiskelut ovat sisältäneet käyttäytymistiedettä, psykologiaa, onnellisuustutkimusta.

Saana on koulutukseltaan myös LCF Life Coach, mikä tuo työotteeseen kognitiivista käyttäytymistiedettä, positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeisyyttä.

Riikka Lausniemi

Sosionomi AMK, lastentarhanopettaja AMK, ryhmäliikuntaohjaaja, personal trainer, ravintovalmentaja ja hyvinvointivalmentaja

Riikka on aloittanut työnsä liikunnan parissa jo lähes 30 vuotta sitten ja omaa kokemusta liikunnan ohjaamisesta niin Australiasta, Englannista kuin Suomestakin. Ohjaus onnistuu siis myös englanniksi. Riikka ohjaa monipuolisesti niin vauhdikkaampaa kuin lempeän palauttavaakin treeniä.

Riikan vahvuudet ovat muutostarpeen juurisyihin pureutuminen ja oman elämän inventaariossa auttaminen. Riikka valmentaa sekä isoja ryhmiä että yksilöitä.

Tiina Ekman

Sairaanhoitaja AMK, personal trainer, ravintovalmentaja, triathlon-valmentaja, pilates-ohjaaja

Tiinalla on vahva osaaminen terveydenhuollosta 20 vuoden ajalta ja personal training -työtä hän on tehnyt 5 vuotta. Tiina on toiminut työssään myös kouluttajana, ja opintojensa kautta hän omaa vahvan pohjan niin terveyden vahvistamiseen kuin sairauksien ennaltaehkäisyn tukemiseen. Tiinan luennot ja pienryhmät sisältävät mm. liikunnan, ravitsemuksen, painonhallinnan ja elämäntapamuutoksen aiheita.

Tiina on nähnyt työssään miten pienilläkin muutoksilla voidaan saada ennaltaehkäisevästi aikaan suuria muutoksia ja haluaa olla tukemassa onnistuneen muutoksen viemisessä eteenpäin.

Tiina on kilpaillut Triathlon- ja Ironman-kilpailuissa kotimaassa ja maailmalla, joten kokemus liikunnan saralla on laaja.