on nostattava, eteenpäin vievä, haastavienkin aikojen keskellä iloa ja toivoa tuova työhyvinvointipäivä.

Päivän aikana kasvatetaan henkilöstön muutosvalmiutta ja -kykyä ja suunnataan yhdessä eteenpäin aiempaa yhtenäisempänä tiiminä.

Luodaan yhteinen suunta tutkimalla:

 • Mihin suuntaan halutaan yrityksenä mennä
 • Kirkastetaan syitä olla juuri meillä töissä
 • Luodaan visio siitä, mihin suuntaan mennään tiiminä
 • Vahvistetaan suuntaa, johon omaa asiantuntijuutta halutaan kehittää 

Mahdollisuuksien ja työn merkityksen selkeytyminen sekä yhteinen kasvu johdattavat inspiraation, hyvän työvireen ja kehityksen äärelle.

Saatte matkaanne mukaan myös “hoitosuosituksen”, miten vaalitte innostusta jatkossakin.

Valittavissa tiivis puolikas päivä tai syvällisempi koko päivän valmennus.

on kolmen koulutuspäivän sarja, jossa tiimin tekeminen nostetaan uudelle tasolle. Tavoitteena on luja, tiimin jäsenten ja koko tiimin vahvuudet tunteva, kehittyvä ja tehokas yksikkö. Yhteisten arvojen tunteminen ja hyvät kommunikaatiotaidot vahvistavat tiimiä ja luovat jaetun tarinan, joka kannattelee ja motivoi tiimiläisiä toimimaan rakentavalla ja kehittävällä tavalla.

Työkalujemme avulla päästään tiimin perustehtävien ytimeen, tunnistamaan ja vahvistamaan jo olemassa olevia hyviä rakenteita ja luomaan tarkka visio suunnasta, johon tiiminä halutaan kehittyä.

Koulutuspäivät toteutettavissa myös erillisinä kokonaisuuksina. Valittavissa tiivis puolikas päivä tai syvällisempi koko päivän valmennus.

Tiimipäivien teemat:

 1. Luja tiimi -päivä antaa tilaa tutkia ja peilata
 • hyvän tiimipelaajan ominaisuuksia
 • omaa roolia tiimin jäsenenä
 • mitä tarvitaan lujan tiimin rakennusaineiksi

2. Vahva vuorovaikutus -päivä avaa ovia

 • rakentavan ja vahvistavan kommunikaation saloihin
 • selkeän viestinnän merkitykseen tiimin toiminnassa ja kehityksessä
 • itsetuntemuksen ja sosiaalisen ymmärryksen kautta vahvistuvaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön

3. Kestävät arvot -päivä johdattaa

 • arvojen tunnistamisen äärelle
 • luomaan yhteisen perustan organisaation kulttuurille ja toiminnalle
 • selkeyttämään arvoja

Selkeät arvot ohjaavat päätöksiä, motivoivat työntekijöitä, vahvistavat tiimityötä ja auttavat yritystä pysymään linjassa eettisten periaatteiden kanssa. Lisäksi ne voivat toimia houkuttelevana tekijänä asiakkaille ja sidosryhmille, jotka arvostavat samankaltaisia arvoja.

on vaikuttava päivä, jossa ajattelua todellakin haastetaan, ja luodaan uudenlaista kasvua tukevaa ajattelutapaa yrityksen kehityksen tueksi.

Yrityksen henkilökunta valjastetaan innovaattoreiksi ja toimintamallien haastajiksi. Jokaisen ääni yritystoiminnan ja työnteon kehittämisessä on tärkeä, ja tämä tuo näkyväksi arkisella tasolla kehittymisen kannalta merkittävimpiä asioita. Valmennuksen aikana yhteys oman työn merkityksellisyyteen kasvaa, mikä luo kehittyvälle yritykselle vahvoja tekijöitä.

Päivän tavoitteena on

 • luoda työntekijöille uutta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta
 • lisätä motivaatiota toimia oman työn ja tulevaisuuden hyväksi
 • tarjotaan mahdollisuus tuottaa lisäarvoa yritykselle vaikuttamalla omilla vahvuuksillaan, kokemuksellaan ja potentiaalillaan

Valittavissa tiivis puolikas päivä tai syvällisempi koko päivän valmennus.

on verkon välityksellä kolmen viikon ajan toteutettava reaaliaikainen valmennus, jossa osallistuja luo itselleen omaan arkeen sujahtavan palautumisrutiinin.

Kolmiportainen palautumismenetelmä

 • antaa työkalut palautumisen tueksi ja vahvistaa niiden aitoa integroimista arkeen
 • kokeilujen kautta löytyvät jokaiselle sopivat menetelmät tai niiden yhdistelmät
 • kotiin tuotettu valmennus siirtyy oikeasti sinne missä merkittävin palautuminen tapahtuu, jolloin työntekijöiden tasapainoinen arki ja palautuminen tehostuu
 • toimintakyvyn nousu siirtyy töihin ja näkyy työn tuottavuutena, sitoutumishaluna, luovuuden lisääntymisenä
 • vapaa-ajalle tuotettu palvelu kertoo arvostuksesta ja välittämisestä ja sitouttaa työntekijöitä entisestään

Valmennus toteutetaan kolmen viikon ajan, kerran viikossa 1-1,5 h valmennuksena.

Ota yhteyttä:

CEO Jaana Mikkonen

jaana.mikkonen@optimood.fi

045 641 8645